lørdag kl. 14:00 - 14:45 Hangout

Samtale om dyr i landbruket

NOAHs fagmedarbeider for landbruk og bærekraft forteller om arbeidet de gjør for produksjonsdyr

Produksjonsdyrene, dyrene som produserer melk, egg og kjøtt, er de dyrene som utnyttes i størst antall. De lever bak lukkede dører i fjøs, og blir ofte oversett og tingliggjort. NOAH for dyrs rettigheter har jobbet for produksjonsdyrene i flere tiår, og disse dyrene her alltid hatt en spesiell plass i engasjemetet deres.

Hør hvordan NOAH jobber for disse dyrene, og bli inspirert til hva du kan gjøre for å hjelpe dem, fra fagmedarbeider for landbruk og bærekraft, Selma Otterlei.