lørdag kl. 13:15 - 14:00 Foredragsteltet

Hjelper det at vi spiser kikerter, hvis resten av Norge spiser kjøttkaker?

Få tips fra en atferdspsykolog om hvordan du kan påvirke de rundt deg til å ta grønnere valg!

Hvordan kan nudging (dulting) brukes til å påvirke folks matvaner? Alle kan vi være pådrivere og påvirkere til å endre matvanene til de oss rundt oss til det bedre.


I dette foredraget får du konkrete tips og eksempler på hvordan nudging, dvs. små tiltak med mål om å påvirke folks atferd, kan bidra til at enda flere tar mer bærekraftige valg i hverdagen sin. Og hva kan du selv gjøre for å hjelpe andre til for eksempel å spise mer grønt, og mindre kjøtt?

Irmelin Bergh

Irmelin Berg er atferdspsykolog og partner i Nudgelab. Hun har jobbet med atferdsendring både som forsker og som strategisk rådgiver. Hun tok deler av doktorgraden i USA (UC Berkeley og Stanford) hvor hun fikk et unikt innblikk i hvordan de store selskapene i Silicon Valley benyttet atferdspsykologi og nudging.