lørdag kl. 12:00 - 12:45 Foredragsteltet

Politisk samtale

Hvilket ansvar har politikerne for at det spises grønnere? Hør på politikernes svar og still spørsmål til ditt parti!

Hvilket ansvar politikerne har for å hjelpe befolkningen spise i tråd med kostrådene og klimaanbefalinger? Hvilke konkrete tiltak politikerne mener bør innføres for å øke andelen frukt og grønt som spises? Hvilke incentiver de politiske partiene mener bør innføres for at det skal bli lettere å spise mer grønt og mindre kjøtt?