lørdag kl. 14:30 - 15:15 Foredragsteltet

Politikk for grønn omstilling i landbruket

Hvordan kan politikken påvirke grøntproduksjonen i norsk landbruk?

Et mer plantebasert kosthold vil hjelpe oss å nå klimamålene, styrke folkehelsa og heve selvforsyningsgraden. Vi må produsere og spise mer av maten med lavest utslipp – samtidig som vi gjør jordbruket mer mangfoldig, klimarobust og naturvennlig. Politikken styrer hva vi produserer og spiser, for at det skal bli lettere å spise mer bærekraftig, og at det skal bli lønnsomt for norske bønder å dyrke planter, trengs politisk endringer.
I dette foredraget forteller Framtiden i Våre Hender hvorfor det trengs politisk endring for å øke forbruk og produksjon av plantebasert mat, og virkemidler som kan doble grøntproduksjon.