lørdag kl. 14:30 - 15:15 Foredragsteltet

Politikk for grønn omstilling i landbruket

Hvordan kan politikken påvirke grøntproduksjonen i norsk landbruk?

Et mer plantebasert kosthold vil hjelpe oss å nå klimamålene, styrke folkehelsa og heve selvforsyningsgraden. Vi må produsere og spise mer av maten med lavest utslipp – samtidig som vi gjør jordbruket mer mangfoldig, klimarobust og naturvennlig. Men hvordan påvirker politikken hva vi produserer og spiser? Hvilke politiske endinrger må til for at det skal bli lettere å spise mer bærekraftig og for at det skal bli lønnsomt for norske bønder å dyrke planter?

Framtiden i våre hender jobber med akkurat dette og kommer til Oslo Vegetarfestival for å dele hvorfor det trengs politisk endring og om konkrete virkemidler som kan doble grøntproduksjonen i Norge.

Ingvild Tyssebotn

Ingvild Tyssebotn

Ingvild Tyssebotn er rådgiver i Framtiden i våre hender.