søndag kl. 13:15 - 14:00 Foredragsteltet

Oppskriften på et nytt matsystem

Hvilken rolle har plantebasert mat etter en sirkulær omstilling?

Norsk økonomi og matindustri er under press. Krig og globale handelskonflikter, klima, naturkrise og ekstremvær, demografiendringer, teknologiske omveltninger og regulatoriske kraftpakker fra EU stiller helt nye krav til hvordan Norge må produsere, distribuere og konsumere mat i fremtiden.

Dette foredraget handler om hvordan det norske matsystemet ser ut i 2050 – på andre siden av den sirkulære omstillingen.

Preben Carlsen deler kunnskap om hvordan matsystemet må endres, og hvilken rolle plantebasert mat har i endringen. Han har lang erfaring med sirkulær omstilling, blant annet fra å ha vært med å starte flere teknologiselskaper som bidrar til å gjøre sirkulærøkonomien konkurransedyktig – og frå å ha ledet store innovasjonsprosesser som har utforsket hvordan Norge ser ut på andre siden av den grønne omstillingen.

Preben Carlsen

Preben Carlsen var gründer og leder av kommunikasjonsbyrået Trigger som han bygget opp til å bli et av verdens beste kreative PR-byrå på bare fem år. Preben er tidligere kåret til den mest populære lederen i medie- og kommunikasjonsbransjen to år på rad, årets foredragsholder, årets tankeleder, han er tidenes yngste vinner av PR-bransjens hederspris og har blitt utnevnt til en av de 25 mest innovative personene i kommunikasjonsbransjen i Europa.

I dag er han daglig leder og grunnlegger av Switch, et selskap som hjelper mennesker, virksomheter og politikere med å få fart på sin overgang til et grønt og inkluderende samfunn gjennom å utvikle og skape engasjement om nye løsninger.