Oslo Venstre

Snakk med representanter fra Oslo Venstre om partiets visjon for en grønnere by.

Bilde av representater fra Venstre på deres stand

På standen til Oslo Venstre kan du snakke med lokalpolitikere fra Venstre. Nå har du sjansen til å fortelle dem hvilke saker du brenner for, hva du håper de vil jobbe mer med i Oslo, og høre mer om Venstres politikk. Her kan du oppdater deg på partiets kjerneverdier og kjernesaker før høstens viktige lokalvalg.

Oslo Venstre er Oslos liberale parti. De kjemper for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som alle tar vare på naturen og hverandre. Oslo Venstres visjon er "en grønnere, friere og rausere by".

Ola Elvestuen, fra Venstre, deltar i den politiske panelsamtalen lørdag 12.00. Få med deg den også, for å høre de politiske partiene diskutere saker rundt klima, dyrevern og plantebasert mat.